Ana Sayfa 4-8 Sınıflar 9-12 Sınıflar İlahiyat TestBank
Sosyal Etkinlikler Şiirler Hikayeler Fıkralar Site Hakkında
 
Site içi arama
 
 
İlköğretimde bu hafta >>
İlköğretim Zümreler>>
4. Sınıf
5.Sınıf
6. Sınıf
  
»  6/1. PEYGAMBERLERE ve İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ
»  6/1.1. Peygamber ve Peygamberlere İman
»  6/1.1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
»  6/1.1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
»  6/1.1.3. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
»  6/1.2. İlahî Kitap ve İlahi Kitaplara İman
»  6/1.2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
»  6/1.2.2. İlahî Kitaplar
»  6/1.3. Asr suresi ve Anlamı
»  6/2. NAMAZ İBADETİ
»  6/2.1. Namaz Nedir? Niçin Kılınır?
»  6/2.2. Namazın Şartları
»  6/2.2.1. Namaza Hazırlık Şartları
»  6/2.2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
»  6/2.2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
»  6/2.2.2. Namazın Kılınış Şartları
»  6/2.3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
»  6/2.4. Günlük Namazlar Beş vakit namaz)
»  6/2.5. Cemaatle Namaz
»  6/2.6. Cuma Namazı
»  6/2.7. Bayram Namazı
»  6/2.8. Cenaze Namazı
»  6/2.9. Teravih Namazı
»  6/2.10. Namazı Bozan Durumlar
»  6/2.11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
»  6/2.12. Kunut Duaları ve Anlamı
»  6/3. SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
»  6/3.1. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
»  6/3.1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
»  6/3.1.2. Yakın Çevreye Çağrı
»  6/3.1.3. Çağrının Yaygınlaşması
»  6/3.1.4. Hicret Olayı
»  6/3.2. Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
»  6/3.2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
»  6/3.2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
»  6/3.2.3. Toplumsal Barışın Kurulması
»  6/3.3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
»  6/3.4. Veda Hutbesi
»  6/3.5. Hz. Muhammed’in Vefatı
»  6/3.6. Nasr Suresi ve Anlamı
»  6/4. KURANIKERİM'İN ANA KONULARI
»  6/4.1. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
»  6/4.1.1. İnanç
»  6/4.1.2. İbadet
»  6/4.1.3. Ahlak
»  6/4.1.4. Kıssalar
»  6/4.1.4.1. Sabır Örneği Hz. Eyüp
»  6/4.1.2. Kureyş Suresi ve Anlamı
»  6/5.İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
»  6/5.1.Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
»  6/5.2. Gıybet ve İftira
»  6/5.3. Hırsızlık
»  6/5.4. Haset Etmek
»  6/5.5. Alay Etmek
»  6/5.6. Büyüklenmek (Kibir)
»  6/5.7. Kötü Zanda Bulunmak
»  6/5.8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
»  6/5.9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
»  6/5.10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
»  6/5.11. Felak Suresi ve Anlamı
»  6/6.İSLAMİYET VE TÜRKLER
»  6.6.1. Türklerin Müslüman Oluşu
»  6/6.2. Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
»  6/6.2.1. Ebu Hanife
»  6/6.2.2. İmam Maturidî
»  6/6.2.3. Ali er-Rıza
»  6/6.2.4. Ahmet Yesevî
»  6/6.2.5. Yunus Emre
»  6/6.2.6. Ahi Evran
»  6/6.2.7. Hacı Bektaş Veli
»  6/6.2.8. Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
»  6/6.3. Türklerde Peygamber ve Ehlibeyt Sevgisi
»  6/6.4. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
»  6/6.5. Türklerin Bilime Katkıları
7. Sınıf
8. Sınıf
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
6/1.1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
 
 
 
KONU: 1.1.1. Peygamberlerin İnsanlar Arasından Seçilmesinin Nedenleri

KONUYA HAZIRLIK
a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?
  • Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeleyeceksiniz.
b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?
  • Peygamber
c) Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?
  • Peygamberler insan değil de başka varlık olsaydı nasıl bir durum ortaya çıkardı? Bu konuyu araştırarak, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

ANLATIM
Allah insanlara olan ilgi ve sevgisinin bir sonucu olarak peygamberler göndermiştir

Allah, insanı üstün ve değerli bir varlık olarak yaratmış, ona akıl, irade, düşünme gibi özellikler vermiştir. Kullarına en doğru ve en güzel yolu bildirmek üzere içlerinden peygamberler göndermiştir. Böylece insanları yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca sürekli yardımda bulunmuştur. Bu durum Allah’ın kullarına ilgi gösterdiğini, onları sevdiğini ve onlara merhametli olduğunu gösterir.

Peygamberler insanlar arasından Allah tarafından seçilir

Peygamberler Allah tarafından insanlar arasından seçilir. Bu nedenle peygamberlik çalışıp kazanmakla elde edilmez. Kur’an’da bu durum şöyle açıklanmaktadır: “… Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir...” (En’am suresi, ayet 124)


Peygamberler de bizim gibi birer insandır

Peygamberler insanlarla aynı ortamda doğup büyürler. Mensubu bulunduğu milletin herhangi bir ailesi içinde çıkıp yetişirler. Herkes gibi yer içer, sevinir ve üzülür, gezer ve çalışırlar. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilmektedir: “Biz onları (peygamberleri)yemek yemeyen ceset(ler) yapmadık. (onlar) ölümsüz de değillerdir” (Enbiya suresi, ayet 8)

Peygamberler insanlardan farklı olarak Allah’tan vahiy alırlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’da şöyle buyurmaktadır: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin” (Fussilet suresi, ayet 6)

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri

1.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır

Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, vahyin insanlar tarafından anlaşılmasında, kabul edilmesinde ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü peygamberler içinde yaşadıkları toplumun problemlerini çok iyi bilen insanlardır. Onlar Allah’tan aldığı vahiy doğrultusunda toplumun problemlerine çözüm yolları öremişler ve bu konuda onlara önderlik etmişlerdir.

Peygamberler Allah’tan aldığı vahyi, içinde yaşadığı halkın konuştuğu dile ile insanlara anlatmışlardır. Bu durum toplumla aralarındaki iletişim sorununu ortadan kaldırmıştır. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Kendilerine (doğruları) açıkça anlatılabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik” (İbrahim suresi, ayet 4) Eğer Allah başka varlıklar aracılığı ile mesajlarını göndermiş olsaydı insanlar onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirlerdi.


2.Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerin biri insanlara örneklik yapacak kişinin yine insan olmasıdır.

İnsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alabilir. Bu nedenle peygamberler insanlara örnek olsunlar diye Allah tarafından seçilmişlerdir. Peygamberler, sadece Allah’tan aldığı buyruk ve yasakları iletmekle kalmazlar. Aynı zamanda insanlara önderlik eder, rehberlik yapar ve örnek olurlar. Onlar, erdemli ve onurlu bir hayatın nasıl yaşanacağını bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Allah’ın dinini insanlara tanıtmışlar, Allah sevgisini, ahiret sorumluluğunu, doğruluk ve adaleti, birlikte mutlu yaşamayı öğretmişlerdir. Bu bakımdan insanlık tarihi peygamberlere minnet borçludur.

3.Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, Allah’ın insana verdiği değeri gösterir.

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri de insanın evrenin en üstün ve en değerli varlığı olmasıdır. Çünkü insan akıllı, düşünen ve irade sahibi, bir varlıktır. Bu nedenle evrende insandan daha üstün bir varlık yoktur. Allah değer verdiği insana mesajlarını insanlar arasından seçtiği kişiler aracılığı ile göndermiştir.


Peygamberin insan olmalarına inanmak istemeyenlere Kur’an’ın cevabı ne olmuştur?

İnsanlar peygamberlerin kendileri gibi bir insan olmalarını anlamakta zorluk çekmiş ve onlara inanmak istememişlerdir. Yüce Allah Kur’an’da onlara şöyle cevap vermiştir:: “Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, elbette onlara… peygamber olarak melek gönderirdik” (İsra suresi, ayet 95)

Kur’an’da inanmayanların peygamberlerin melek olması ile ilgili isteklerde bulunmalarına karşı Peygamberimizin şöyle cevap vermesini istemiştir: “Güç ve yüceliğinde sınırsız olan Rabbimdir. Ben yalnızca peygamber olarak gönderilmiş bir insanım” ( İsra suresi, ayet 93)
(Anlatım: Osman Ay)

KONUYU ANLADIK MI?
  1. Peygambrlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerini açıklayınız.
  2. Mekkeli müşriklerin bir insanın peygamber olamayacağına dair itirazlarını Kuranıkerim nasıl cevaplamıştır?
  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım