Ana Sayfa 4-8 Sınıflar 9-12 Sınıflar İlahiyat TestBank
Sosyal Etkinlikler Şiirler Hikayeler Fıkralar Site Hakkında
 
Site içi arama
 
 
İlköğretimde bu hafta >>
İlköğretim Zümreler>>
4. Sınıf
5.Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
  
»  7/1.MELEK VE AHİRET İNANCI
»  7/1.1. Varlıklar Âlemi
»  7/1.2. Meleklere İman
»  7/1.2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
»  7/1.2.2. Meleklere İmanın Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
»  7/1.3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
»  7/1.4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
»  7/1.5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
»  7/1.6. Ahirete İman
»  7/1.7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
»  7/1.8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
»  7/1.9. Nas Suresi ve Anlamı
»  7/2. ORUÇ İBADETİ
»  7/2.1. Ramazan Ayı Önemi
»  7/2.2. Ramazan Orucu
»  7/2.3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
»  7/2.4. Muharrem Orucu
»  7/2.5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
»  7/2.6. Orucu Bozan Durumlar
»  7/2.7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
»  7/2.8. Ramazan Bayramı Sevinci
»  7/2.9. Maun Suresi ve Anlamı
»  7/3. BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
»  7/3.1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
»  7/3.2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
»  7/3.2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
»  7/3.2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
»  7/3.2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
»  7/3.2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
»  7/3.2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
»  7/4. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
»  7/4.1. Din ve Din Anlayışı
»  7/4.2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
»  7/4.3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
»  7/4.3.1. İnançla İlgili Yorumlar
»  7/4.3.2. Fıkhi Yorumlar
»  7/4.3.3. Tasavvufi Yorumlar
»  7/4.3.3.1. Yesevilik
»  7/4.3.3.2. Kadirilik
»  7/4.3.3.3. Nakşibendilik
»  7/4.3.3.4. Mevlevilik
»  7/4.3.3.5. Alevilik-Bektaşilik
»  7/4.3.3.5.1. Cem ve Cemevi
»  7/4.3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği)
»  7/4.3.3.5.3.Dua ve Gülbenkler
»  7/4.3.3.5.4. Hızır Orucu
»  7/4.4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
»  7/4.5. Dinde Zorlama Yoktur
»  7/5. DİN ve GÜZEL AHLAK
»  7/5.1. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
»  7/5.2. İslam'da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
»  7/5.2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
»  7/5.2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak
»  7/5.2.3. Emaneti Korumak
»  7/5.2.4. Adaletli Olmak
»  7/5.2.5. Hoşgörü ve Bağışlama
»  7/5.2.6. Alçakgönüllülük (Tevazu)
»  7/5.2.7. Görgülü Olmak
»  7/5.2.8. Savurganlıktan Kaçınmak
»  7/6. KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
»  7/6.1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
»  7/6.2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
»  7/6.2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
8. Sınıf
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
7/1.2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
 
 
 

KONU: 2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

KONUYA HAZIRLIK

a) Bu Konuyu Öğrenmek Bize Neler Kazandıracak?

b) Bu Konuda Hangi Kelime ve Kavramları Öğreneceğiz?

c) Bu Konuya Nasıl Hazırlanacağız?

ANLATIM

Meleklere iman inanç esaslarından biridir. Melek, Allah tarafından nurdan yaratılmış insan gibi bir vucudu olmadığı için gözle görülmesi mümkün olmayan varlıktır. Kur’an’da meleklere imanın farz olduğunu bildiren ayetler vardır. Bunlardan birinde şöyle buyurulur:
“O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. (Onlardan) her biri, Allah’a, O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı” (Bakara 285)

Melekler, nurdan yaratılmış, nuranî ve manevî varlıklardır. Yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlık gibi insanî özellikleri yoktur. Melekler Allah’a isyan etmezler. Allah’ın emrinden çıkmazlar. Hangi iş için yaratılmışlarsa o işi yaparlar. Sürekli ibadetle meşgul olurlar ve bundan dolayı yorulmaz ve sıkılmazlar.

Melekler son derece hızlı varlıklar oldukları için uzak yerlere çok hızlı bir şekilde giderler. Melekler Allah’ın izni ile çeşitli kılık ve şekillere girebilirler. Gaybı ancak Allah bildiği için onlar da Allah’ın kendilerine bildirdiği gayba ait şeyler dışında herhangi bir bilgiye sahip olamazlar.

Dört büyük melek vardır ve görevleri ise şunlardır;
a-Cebrail; Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere ulaştırır.
b-Azrail; Ölüm meleğidir. Allah’ın izni ile ecel anı gelmiş olanların ruhlarını cesedlerinden ayırır.
c-Mikail; Doğa olayları ve insanların rızıklarını sağlayan melektir.
d-İsrafil; Kıyamet kopacağı zaman, Allah’ın emriyle sur denilen ve bizce nasıl olduğu bilinmeyen şeye üflemek suretiyle, dünya yaşamının bittiğini ve kıyamet gününün başladığını bildirecek olan melektir.

Ayrıca insanları koruyan ‘hafaza’ (koruyucu) melekler, iyilik ve kötülüklerimizi yazan ‘kiramen katibin’ (yazıcı) ve kabirde insanları sorgulayacak olan ‘münker-nekir’ (sorgu) melekleri vardır. Bunların dışında çeşitli görevleri olan melekler de vardır. (Anlatım: Dr. Mustafa Akman)

KONUYU ANLADIK MI?

1. Melekler hangi şeyden yaratılmışlardır?

2. Melekleri neden göremeyiz?

3. Meleklerin sahip oldukları özellikleri yazınız.

4. Dört büyük meleğin isimlerini ve görevlerini yazınız.

5. Kur'an'da adı geçen diğer meleklerin isimlerini ve görevlerini yazınız.

6. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü oluşunu açıklayınız.(Bu soruların cevaplarını kitabınızın 11. ve 12. sayfasında bulabilirsiniz?

DERS MATERYALLERİ

Etkinlikler

İsim Bulmaca

Çalışma Kağıtları

Video ve Ses Dosyaları

Şiirler

Dört Büyük Melek
Allah yarattı
Bu meleği
Bizi bilgilendiren
Cebrail Aleyhisselamı

Allah'tan vahiy aldı
Bizi bilgilendirmek için
İnsanlara iletsin diye
Cebrail'i görevlendirdi

Dört kutsal melek
Bizim için çalıştı
Bu meleklerden birisi
Azrail Aleyhisselam

Allah'tan izin aldı
Çünkü can almak için
Eceli gelenlerin
Canını aldı

Allah bu meleği
Doğa için yarattı
Doğamızı koruyan
Mikail Aleyhisselamı

Allah görevlendirdi
Doğa olayları için
Düzene sahip çıkan
Yine bir melek oldu

Bu meleği
Sur üflemek için
Görevlendirdi Allah
İsrafil Aleyhisselamı

Sur'a üfleyince
İsrafil Aleyhisselam
Herkes sıraya girdi
Kitabını almak için

Herkes sıraya girince
İsimleri okundu
Kararları verilince
Ya cennet ya da cehennem !


Kübra TEK
Samsun/ Yakakent Kozköy İlköğretim Okulu
7/A

Fıkralar

Atasözleri

Görev

Proje Ödevi

Sizden Gelenler

ÖĞRETMEN İÇİN NOTLAR

Bu dersin kazanımı:

  • Meleklerin özelliklerini ve görevlerinin neler olduğunu belirtir.
  • Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur.

Sizden Gelenler

  • Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır.Melekler, nurdan yaratılmıştır, gözlegörülmeyen varlıklardır.Onlar göremeyişimiz gözümüzün onları görebilcek kabiliyette olmamasındandır. Melekler güçlü,kuvvetli ve çok hızlı hareket edebilen varlıklardır.Bu nedenle kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilirler sürekli iyik yaparlar, kötülük yapma özellikleri yoktur. Onlar yemez,içmez veuyumazlar.Gelecekte ne olacağını kesilikle bilemezler, çok sayıda melek vardır. Allah'ın izniyle çeşitli şekillere girebilirler. Gönderen: Cemile Akmeşe, 100. Yıl İÖO. Çavdarhisar Kütahya

DOSYA GÖNDER

  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım